Şəki dulusçuları: “Alverçilər Gürcüstandan gətirdikləri malları “Şəki qabı” adıyla satırlar” – MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın qədim sənət növlərindən biri də dulusçuluqdur. Tarixçilər dulusçuluğun yaranmasını neolit dövrünə təsadüf etdiyini qeyd edirlər. Dulusçuluq sənəti nəsildən-nəsilə ötürülərək,

Read more